logo

De Streefkerkse Koren: Chr. Gemengd Koor Praising Voices, Chr. Jongerenkoor Joy, Chr. Kinderkoor De Streefzangers


De Streefkerkse koren kennen een kinderkoor, een jongerenkoor en een 4-stemmig grootkoor. Je bent van harte welkom om op de repetitieavond te komen kijken en mee te zingen.

Er wordt weer gezongen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM door De Streefzangers. Het 4-stemmig grootkoor Praising Voices en het Jongerenkoor Joy wachten even af!!!

We repeteren in de Vijf Lelies, Kerkstraat 33, Streefkerk

De Streefzangers
woensdag 18.15- 19.00 uur met als dirigent Jolle van Zessen

Joy
woensdag 19.15 - 20.15 uur

Praising Voices
woensdag 20.30 - 22.00 uur net als jongerenkoor Joy is de dirigent en pianist Vincent van Dam

De contributie bedraagt: Praising Voices 12,50 per maand, Joy 15,-- per maand en De Streefzangers 3,50 per maand. Het maximum gezinstarief bij automatische incasso 26,80 per maand.

Het seizoensoverzicht vind je hier