logo

De Streefkerkse Koren: Chr. Gemengd Koor Praising Voices, Chr. Jongerenkoor Joy, Chr. Kinderkoor De Streefzangers


De Streefkerkse koren kennen een kinderkoor, een jongerenkoor en een 4-stemmig grootkoor. Je bent van harte welkom om op de repetitieavond te komen kijken en mee te zingen.

Te verwachten concerten:

Zaterdag 9 april: In de Hervormde Kerk van Streefkerk door de gezamenlijke koren. Aanvang van dit concert is 19.30 uur en de kerk is vanaf 19.00 uur open.


lsa Sfeerimpressie van het concert

Medio oktober: een groot Jubileumconcert t.g.v. het 50-jarig bestaan van Praising Voices. Hou de berichtgeving in de gaten!!

We repeteren in de Vijf Lelies, Kerkstraat 33, Streefkerk

De Streefzangers
woensdag 18.00- 18.45 uur met als dirigent Jolle van Zessen

Joy
woensdag 19.15 - 20.15 uur

Praising Voices
woensdag 20.30 - 22.00 uur net als jongerenkoor Joy is de dirigent en pianist Vincent van Dam

De contributie bedraagt: Praising Voices 12,50 per maand, Joy 12,50 per maand en De Streefzangers 3,50 per maand. Het maximum gezinstarief bij automatische incasso 26,80 per maand.

We repeteren elke woensdag behalve op biddag, dankdag, koningsdag en de vakanties voor Midden-Nederland. In de zomer hebben we de maanden juli en augustus vrij.